Общо Събрание

Бизнес парк София, Сграда 11 б, ет.4, гр.София Бизнес парк София, Сграда 11 б, ет.4, София

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Сдружение „ Български Национален Аероклуб” Управителният съвет на Български Национален Аероклуб свиква Общо събрание на БНАК, съгласно чл.22 от Устава на сдружението, присъствено на: Дата - 24.02.2024 година Прочети още...